AN ALPHABETICAL LIST OF VERBS


Including the Strong Verbs, the Irregular Verbs, and the Verbs of the 3rd and 4th Conjugation, cp. the Paradigms, Gramm. pp. xxii-xxv. They contain almost all the chief Verbs in the language, as well as all the Defective and Obsolete Verbs. The vowel changes (ablaut) in the Preterite and Participle forms are the most important to bear in mind; those of the Present and Subjunctive (umlaut) are secondary. The chief Verbs are here marked with capitals or thick type.

Infin. Pres. Plur. Pret. 2nd Pers. Plur. Subj. Pret. Part.
aka (to drive) ek ökum ók óku œki ekinn
ala (to feed, beget) el ölum ól ólu œli alinn
auka (to eke, augment) eyk aukum jók jóku jyki aukinn
ausa (to sprinkle) eys ausum jós jósu eysi, jysi ausinn
Infin. Pres. Plur. Pret. 2nd Pers. Plur. Subj. Pret. Part.
bauta (to beat) defect. bautu bautinn
belgja (to swell) defect. bolginn
bella (to hit) defect. bellr ball
BERA (to bear) berr bar bart báru & b́ru baeri borinn
berja (to beat) berr berjum barði börðu berði barðr, bart
biðja (to beg) bið biðjum bað batt báðu bæði beðinn
binda (to bind) bind batt batzt bundu byndi bundinn
bíða (to bide, wait) bíð beið beitt biðu biði beðið
bíta (to bite) bít beit beizt bitu biti bitinn
bjarga (to save) bergr björgum barg bargt burgu byrgi borginn
bjóða (to bid) býð bjóðum bauð bautt buðu byði boðinn
bjúga (to bend) defect. bugusk boginn
blanda (to blend) blend blöndum blétt blézt blendu blandinn
blása (to blow) blæs blásum blés blést blésu blési blásinn
bleðja (to lop) defect. bleðr (bladdi)
blíkja (to blink) defect. blíkir bliku
blóta (to worship, sacrifice) blœt blét blézt blétu bléti blótinn
BREGÐA (to move, draw) bregð brá brátt brugðu brygði brugðinn
brenna (to burn) brenn brann brannt brunnu brynni brunninn
bresta (to break) brest brast brustu brysti brostinn
brjóta (to break) brýt brjótum braut brautt brutu bryti brotinn
brosa (to smile) brosi brosti brosi brosat
brugga (to brew) defect. brugginn
BÚA (to abide, make ready) búum bjó bjótt bjoggu bjoggi búinn, búit, búð
bylja (to resound) defect. byll bulði
bysja (to gush) defect. byss busti
Infin. Pres. Plur. Pret. 2nd Pers. Plur. Subj. Pret. Part.
detta (to drop) dett datt datzt duttu dytti dottinn
deyja (to die) dey dótt dœi dáinn
DRAGA (to draw) dreg drögum dró drótt drógu drœgi dreginn
drekka (to drink) drekk drakk drakkt drukku drykki drukkinn
drepa (to smite, kill) drep drap drapt drápu dræpi drepinn
drífa (to drive like spray) dríf dreif dreift drifu drifi drifinn
dríta (cacare, to shit) drítr dreit dreizt dritu dritinn
drjúpa (to drip) drýp drjúpum draup draupt drupu drypi dropið
drúpa (to droop) drúpi drúpði (drýpði)
drynja (to roar) drynr drunði
duga (to belp) dugi dugði dygði dugat
dvelja (to dwell, delay) dvel dveljum dvalði dvölðu dvelði dvalðr, dvölð, dvalt
dylja (to conceal) dyl dyljum dulði dylði dulðr, dult
dynja (to pair) dynr dunði dunið
dýja (to shake) dyr (dúum) dúði (dýði)
Infin. Pres. Plur. Pret. 2nd Pers. Plur. Subj. Pret. Part.
EIGA (to own) á, átt eigum átti áttu & ́ttu ætti áttr, átt, átzk
erja (to ear, plough) er erjum arði örðu erði arðr
eta (to eat) et etum át ázt átu & ́tu æti etinn
etja (to goad) et etjum atti öttu etti att
Infin. Pres. Plur. Pret. 2nd Pers. Plur. Subj. Pret. Part.
falda (to fold, hood) feld földum félt féldu féldi faldinn
FALLA (to fall) fell föllum féll féllt féllu félli fallinn
FARA (to fare, go) ferr förum fór fórt fóru fœri farinn
(to fetch) fám & f́m fékk fékkt fengu fengi fenginn
(to polish) fái fáði fánn
fela (to hide) fel fal falt fálu & f́lu fæli folginn
ferja (to ferry) ferr farði (förðu) farðr
feta (to step) defect. fat fátu
FINNA (to find) finn fann fannt fundu fyndi fundinn
físa (pedere, to fart silently) defect. feis
fjúka (to be driven by the wind) fýk fjúkum fauk faukt fuku fyki fokinn
flaka (to gape) fiaki flakði flakað
flá (to flay) flæ flám fló flógu flœgi fleginn
fletja (to slit) flet flatti flöttu fletti flattr, flött, flatt
fljóta (to float) flýt fljótum flaut flauzt flutu flyti flotinn
fljúga (to fly) flýg fljúgum flaug & fló flugu flygi floginn
flytja (to flit) flyt flytjum flutti flytti fluttr, flutzk
flýja (to flee) flý flýjum fló & flýði fló flýði flýiðr, flúinn
fregna (to ask, hear) fregn frá frátt frágu & fr́gu frægi freginn
fremja (to further) frem fremjum framði frömðu fremði framðr, frömð
freta (pedere, to fart) defect. frat
frjá (to love) defect. frjándi
frjósa (to freeze) frýs frjósum fraus frusu frysi & freri frosinn & frörinn
frýja (to challenge) frý frýði frýð
fyrva (to ebb) defect. furði (Grág. ii. 187)
Infin. Pres. Plur. Pret. 2nd Pers. Plur. Subj. Pret. Part.
gala (to crow) gel gölum gól gólu gœli galið
gana (to rush) gani ganði ganat
GANGA (to go) geng göngum gékk gékkt géngu gengi gengit
gapa (to gape) gapi gapði
(to heed, mark) gái gáði gæði gáð
GEFA (to give) gef gaf gaft gáfu gæfi gefinn
geta (to get, guess) get gat gazt gátu & g́tu gæti getið & getað
geyja (to bark) geyr gœi
gína (to gape) gín gein ginu gini ginið
gjalda (to pay) geld gjöldum galt galzt guldu gyldi goldinn
gjalla (to yell) gell gjöllum gall gullu gylli gollið
gjósa (to gush) gýs gjósum gaus gusu gysi gosinn
gjóta (to cast young) gýt gaut gutu gyti gotinn
gleðja (to gladden) gleð gleðjum gladdi glöddu gleddi gladdr, glödd, glatt
glepja (to confound) glep glepjum glapði glöpðu glepði glapðr
glotta (to grin) glotti glotti glott
glymja (to clash) glymr glumði glymði
gnaga (to gnaw) defect. gnegr (gnóg)
gnapa (to jut out) gnapi gnapði gnöpðu
gnella (to yell) defect. gnali gnullu
gnesta (to crack) gnestr gnast gnustu
gnúa (to rub) gný gnúum gnöri & gneri gnöri gnúinn
gnyðja (to murmur) defect. gnuddi
gnýa (to sound) defect. gnýr gnúði
grafa (to grave, dig) gref gröfum gróf gróft grófu grœfi grafinn
gráta (to greet, weep) græt grátum grét grézt grétu gréti grátinn
gremja (to anger, provoke) gremr gramði grömðu gremði
grípa (to grasp) gríp greip greipt grípu gripi gripinn
gróa (to grow) grœ gróm gröri & greri gröri gróinn
grúfa (to grovel) grúfi grúfði (grýfði)
gyggva (to quail) defect. gyggvir gugginn
GÖRA, gjöra, gera (to do) görr & göri görði, gjörði, & gerði görði görr, gört, görzk
Infin. Pres. Plur. Pret. 2nd Pers. Plur. Subj. Pret. Part.
HAFA (to have) hefi höfum hafði höfðu hefði hafðr, höfð, haft
HALDA (to hold) held höldum hélt hélzt héldu héldi haldinn
hanga (to hang) hangi höngum hékk hékkt héngu héngi hanginn
(to vex) hái háði (hæði) háið
HEFJA (to lift, heave, begin) hef hefjum hóf hóft hófu hœfi hafinn
HEITA (to be called, promise) heit & heiti hét hézt hétu héti heitinn
hemja (to hem, restrain) hem hamði hamið
heyja (to perform) hey háði (hæði) háinn
hjálpa (to help) helpr hjálpum halp hulpu hylpi holpinn
hlaða (to build up) hleð hlöðum hlóð hlótt hlóðu hlœði hlaðinn
hlaupa (to leap) hleyp hlaupum hljóp hljópt hljópu hlypi, hlœpi hlaupinn
hljóta (to get allotted, must) hlýt hljótum hlaut hlauzt hlutu hlyti hlotinn
hlymja (to dash) hlymr hlumði
hlýja (to shelter) hlýr hlýði hlúði
hlæja (to laugh) hlæ hlæjum hló hlótt hlógu hlœgi hlegið
hníga (to sink) hníg hneig hneigt hnigu hnigi hniginn
hnípa (to droop, crouch) defect. hnipinn
hníta (to strike against) defect. hneit hnitu hniti
hnjóða (to rivet) hnýð hnauð hnautt hnuðu hnoðinn
hnjósa (to sneeze) hnýss hnauss
hnúfa (to chop) defect. hnauf
hnöggva (to humble) hnyggr hnögg hnugginn
horfa (to look) horfi horfði hyrfði horft
hrekja (to toss) hrek hrakði hrökðu hrekði hrakðr
hrinda (to push) hrind hratt hratzt hrundu hryndi hrundinn
hrífa (to grapple) hríf hreif hreift hrifu hrifi hrifinn
hrína (to squeal) hrín hrein hrinu hrini hrinið
hrjóða (to rid, clear) hrýð hrjóðum hrauð hrautt hruðu hryði hroðinn
hrjósa (to shudder) hrýss hraus hrysi
hrjóta (to rebound) hrýt hrjótum hraut hrauzt hrutu hryti hrotið
hrymja (to weaken) hrumði
hrynja (to fall into ruin) hryn hrunði hrynði hrunið
hrökkva (to recoil) hrökk hrökk hrökkt hrukku hrykki hrokkinn
hverfa (to rotate) hverf hvarf hvarft hurfu hyrfi horfinn
hvetja (to whet) hvet hvetjum hvatti hvöttu hvetti hvattr, hvött, hvatt
hvína (to whistle) hvín hvein hvinu (hvinið)
hyggja (to think) hygg hyggjum hugði hygði hugt, hugzt
hylja (to hide) hyl hyljum hulði hylði hulðr, hult
höggva (to hew) högg höggum hjó hjótt hjoggu hjoggi höggvinn
Infin. Pres. Plur. Pret. 2nd Pers. Plur. Subj. Pret. Part.
kala (to cool, freeze) kell kól kólu kœli kalinn
kaupa (to chaffer, buy) kaupi keypti keypti keyptr, keypzk
kefja (to submerge) kef kafði köfðu kafðr
kjósa (to choose) kýss kjósum kjöri & kaus kuru & kusu kjöri kjörinn & kosinn
klá (to claw, scratch) klæ kló klótt kleginn
klekja (to hatch) klekr klakði klökðu klekði klakðr
klífa (to climb) klíf kleif klifu klifi
kljúfa (to cleave) klýf kljúfum klauf klufu klyfi klofinn
klyfja (to split) klufði klufðr
klökkva (to sob) defect. klökk klukku
knega, (to be able) defect. kná, knátt knegum knátti knáttu & kn́ttu knætti
knýja (to knock) kný knýjum knúði knýði knúinn
KOMA (to come) kømr & kemr komum kom, komt kómu, kvámu kœmi, kvæmi kominn
krefja (to crave) kref krefjum krafði kröfðu krefði krafðr, kröfð
kremja (to squeeze) krem kremjum kramði krömðu kremði kramðr, krömð
kreppa (to clench) defect. kroppinn
krjúpa (to creep) krýp krjúpum kraup, kraupt krupu krypi kropinn
kryfja (to embowel) kryf kryfjum krufði kryfði krufðr
krysja (to crouch) krusti
krytja (to murmur) krutti
krýja (to swarm) krúði (krýði) (krúð)
KUNNA (to know, be able) kann, kannt kunnu kunni kynni kunnað
KVEÐA (to say) kveð kvað kvatt kváðu & kóðu kvæði kveðinn
kveðja (to call on, request) kveð kveðjum kvaddi kvöddu kveddi kvaddr, kvödd
kvelja (to torment) kvel kveljum kvalði kvölðu kvelði kvalðr, kvöld
Infin. Pres. Plur. Pret. 2nd Pers. Plur. Subj. Pret. Part.
lafa (to dangle) lafi löfum lafði löfðu (lefði) lafat
LÁTA (to let) læt látum & l́tum lét lézt létu léti látinn
LEGGJA (to lay) legg leggjum lagði lögðu legði lagðr, lögð, lagt
leika (to play) leik lék lékt léku léki leikinn
leka (to leak) lek lak lakt láku læki lekit
lemja (to thrash) lem lemjum lamði lömðu lemði lamðr, lömð
lepja (to lap) lep lapði löpðu lepði lapit
lesa (to gather, to read) les las last lásu læsi lesinn
letja (to hold back) let letjum latti löttu letti lattr, lött
LIFA (to live) lifi lifði lifðu lifði lifað
LIGGJA (to lie) ligg liggjum látt lágu & l́gu lægi legið
LÍÐA (to glide) líð leið leitt liðu liði liðinn
líta (to look) lít leit leizt litu liti litinn
ljá (to lend) ljám léði léði léðr
ljósta (to strike) lýst ljóstum laust lustu lysti lostinn
ljúga (to lie) lýg ljúgum laug & ló lótt lugu lygi loginn
loða (to stick to) loði loddi loðat
luma (to keep) lumi (lumði) lumat
lúka (to shut, end) lýk lúkum lauk laukt luku lyki lokinn
lúta (to lout, stoop) lýt lútum laut lauzt lutu lyti lotinn
lykja (to lock) lyk lykjum lukði lykði lukðr, lukt, lukzk
lýja (to beat soft) lýjum lúði (lýði) lúinn
Infin. Pres. Plur. Pret. 2nd Pers. Plur. Subj. Pret. Part.
mala (to grind) (mel) mölum mól mólu mœli malinn
mara (to be water-logged) mari mörum marði mörðu marað
(to blot) mái máði máðr, mázt
MEGA (may, to have might) má, matt megum mátti máttu & m́ttu mætti mátt
merja (to crush) merr marði mörðu merði mariðr, marinn
meta (to tax) met mat mazt mátu & m́tu mæti matinn
metja (to eat, consume) defect. matti
míga (mingere, to urinate) míg meig meigt migu migi migið
muna (to remember) man, mant munum munði mynði munað
MUNU and monu (will, shall) man, mant munu, monu mundi & möndi möndi & myndi
mylja (to crush) myl mulði mölði, mylði mulðr, mulinn
mýgja (to destroy) defect. mugði mögðu
Infin. Pres. Plur. Pret. 2nd Pers. Plur. Subj. Pret. Part.
(to reach) nái náði næði náð, názk
NEMA (to take, learn) nem nam namt námu næmi numinn
njóta (to enjoy) nýt njótum naut nauzt nutum nyti notinn
Infin. Pres. Plur. Pret. 2nd Pers. Plur. Subj. Pret. Part.
RÁÐA (to advise, rule) ræð ráðum réð rétt réðu réði ráðinn
reka (to drive) rek rekum rak rakt ráku & r́ku raeki rekinn
rekja (to unfold) rek rekjum rakði rökðu rekði rakðr, rökt, rakzt
renna (to run, flow) renn rann rannt runnu rynni runninn
ríða (to ride, swing) ríð reið reitt riðu riði riðinn
ríða (to writhe, knit) ríð reið reitt riðu riði riðinn
rífa (to rive, tear) ríf reif reift rifu rifi rifinn
rísa (to rise) rís reis reist risu risi risinn
rísta (to slash) ríst reist reist ristu risti ristinn
ríta (to trench, to write) rít reit reizt ritu riti ritinn
rjóða (to redden) rýð rjóðum rauð rautt ruðu ryði roðinn
rjóta (to roar, snore) rýt rjótum raut rauzt rutu ryti rotið
rjúfa (to dissolve) rýf rjúfum rauf rauft rufu ryfi rofinn
rjúka (to reek, steam) rýk rjúkum rauk raukt ruku ryki rokinn
róa (to row) róm & róum röri & reri röri & reri róinn
ryðja (to rid, clear away) ryð ryðjum ruddi ryddi ruddr, rutt, ruzt
rymja (to roar) rymr rumði
rýja (to pluck) rýr rúði (rýði) rúinn
Infin. Pres. Plur. Pret. 2nd Pers. Plur. Subj. Pret. Part.
sama (to beseem) samir samði sömðu semði samat
(to sow) sær & sáir söri & seri söru söri sáinn
seðja (to satiate) seð seðjum saddi söddu seddi saddr, södd, satt
SEGJA (to say) segi segjum sagði sögðu segð sagðr, sögð, sagt
selja (to sell) sel seljum seldi seldi seldr, selt
semja (to compose) sem semjum samði sömðu semði samðr, sömð
serða (stuprare, to rape) defect. sarð sorðinn
SETJA (to set) set setjum setti setti settr, sezk
SITJA (to sit) sit sitjum sat satzt sátu & s́tu sæti setinn
siða (to work a charm) síð seið siðu siðit
síga (to sink) síg seig & ség sigu sigi siginn
SJÁ (to see) sjám & sj́m sátt sá & s́ sæi sénn (séðr), sésk
sjóða (to cook) sýð sjóðum sauð sautt suðu syði soðinn
sjúga & súga (to suck) sýg sjúgum saug & só sótt sugu sygi soginn
skafa (to scrape) skef sköfum skóf skóft skófu skœfi skafinn
skaga (to jut out) skagi skögum skagði skögðu skagat
skaka (to shake) skek skökum skók skókt skóku skœki skekinn
skapa (to shape, make) (skep) sköpum skóp skópu
skeðja (to hurt) skeðr skaddi skaddr, sködd, skatt
skepja (to shape) skapði skapðr
skera (to cut) skerr skar skart skáru & sk́ru skæri skorinn
SKILJA (to separate, understand) skil skiljum skilði skilði skilðr, skilt, skilzk
skína (to shine) skínn skein skeint skinu skini skininn
skíta (cacare, to shit) skít skeit skitu skitinn
skjalla (to clash) skellr skall skallt skullu skylli skollinn
skjálfa (to shiver) skélf skjálfum skalf skalft skulfu skylfi skolfit
skjóta (to shoot) skýt skjótum skaut skauzt skutu skyti skotinn
skolla (to dangle) skolli skolldi skollat
skorta (to lack) skorti skorti skyrti skort
skreppa (to slip) skrepp skrapp skrappt skruppu skryppi skroppinn
skríða (to creep) skríð skreið skreitt skriðu skriði skriðinn
SKULU (shall) skal, skalt skulu skyldi skyldi
slá (to smite) slæ slám & sl́m sló slótt slógu slœgi sleginn
sleppa (to slip) slepp slapp slappt sluppu slyppi sloppinn
slíta (to slit) slít sleit sleizt slitu sliti slitinn
slyngva & slöngva (to sling) slyng slaung slungu slyngvi slunginn
slökkva (to extinguish) defect. slökk slokinn
smella (to smack) defect. smell small
smjúga (to creep through) smýg smjúgum smaug & smó smugu smygi smoginn
smyrja (to anoint) smyr smyrjum smurði smyrði smurðr
snerta (to touch) snertr snart snarzt snurtu snyrti snortinn
sníða (to slice) sníð sneið sneitt sniðu sniði sniðinn
snjóa (to snow) defect. snýr snifinn
snúa (to turn) sný snúm snöri & sneri snöru snöri snúinn
snyðja (to snuff) defect. snuddi
sofa (to sleep) söfr & sefr sofum svaf svaft sváfu & sófu svæfi sofinn
sóa (to sacrifice) defect. sóit
spara (to spare) spari spörum sparði spörðu sperði sparat
spá (to spae, prophesy) spái spáði spáð
spenja (to decoy) spenr spenjum spanði spönðu spenði spanið, spönð
sperna (to spurn) defect. sparn
spinna (to spin) spinn spann spannt spunnu spynni spunninn
spretta (to spirt, spring) sprettr spratt sprazt spruttu sprytti sprottinn
springa (to spring, crack) spring sprakk sprakkt sprungu spryngi sprunginn
spyrja (to speer, ask) spyr spyrjum spurði spyrði spurðr, spurt, spurzt
spýja (to spew) spý spúm spjó spjótt spjó spýi spúð
STANDA (to stand) stend stöndum stóð stótt stóðu stœði staðit
stara (to stare) stari störum starði störðu sterði starat
steðja (to steady, stop) defect. staddi stöddu staddr, stödd, statt
stela (to steal) stel stal stalt stálu & st́lu stæli stolinn
stinga (to stick) sting stakk stakkt stungu styngi stunginn
stíga (to step) stig steig & sté stétt stigu stigi stiginn
strá (to strew) strái stráði stráð
strjúka (to strike) strýk strjúkum strauk straukt struku stryki strokinn
stúpa (to stoop) defect. stopðir (?)
stúra (to mope) defect. stúri stúrði
styðja (to prop) styð styðjum studdi styddi studdr, stutt, stuzt
stynja (to groan) styn stynjum stunði stynði stunið
stökkva (to leap) stökk stökk stökkt stukku stykki stokkinn
súpa (to sip) sýp súpum saup saupt supu sypi sopinn
sveðja (to glance off) sveðr svaddi svöddu
svefja (to soothe) svefr svafði svöfðu
svelgja (to swallow) svelgr svelgjum svalg svalgt sulgu sylgi solginn
svelja (to swell) svelr svalði svölðu
svella (to swell) svellr svall svallt sullu sylli sollinn
svelta (to starve, die) sveltr svalt svalzt sultu sylti soltinn
sverfa (to file) sverf svarf svarft surfu (syrfi) sorfinn
sverja (to swear) sver sverjum sór sórt sóru sœri svarinn
svimma (to swim) svimm svamm summu symmi summit
svíða (to singe) svíð sveið sveitt sviðu sviði sviðinn
svífa (to rove, drift) svif sveif svifu svifi svifit
svíkja (to betray) svík svíkjum sveik sveikt sviku sviki svikinn
svípa (to swoop) defect. svipr sveip svipinn (?)
syngja (to sing) syng syngjum saung saungt sungu syngi sunginn
sýja (to sew) defect. séði or söði söðr
SŒKJA (to seek) sœki sœkjum sótti sœtti sóttr, sótzk
sökkva (to sink) sökk sökk sökkt sukku sykki sokkinn
Infin. Pres. Plur. Pret. 2nd Pers. Plur. Subj. Pret. Part.
TAKA (to take) tek tökum tók tókt tóku tœki tekinn
teðja (to dung) teð taddi töddu taddr, tödd, tatt
tefja (to delay) tef tefjum tafði töfðu tefði tafðr, töfð
telja (to tell, count) tel teljum talði tölðu telði taldr, tölð, talt
temja (to tame) tem temjum tamði tömðu temði tamðr, tömð
tjá (to shew) tjáði téðr
tjúga, (to draw) defect. toginn
tolla (to hang fast) tolli tolldi tollað
treðja (to tread) treð & trøðr traddi tröddu traddr, trödd
trefja (to tear) (trefr) (trafði) trafiðr
trega (to grieve) tregr tregði tregað
troða (to tread) tröðr & treðr trað tráðu & tr́ðu træði troðinn
trúa (to trow, think/believe) trúi trúði trýði trúað
tyggja (to chew) tygg tyggjum tögg & töggt tugði tuggu tyggi tugginn
týja, tœja, tjá (to avail, grant) týr týði & tœði
Infin. Pres. Plur. Pret. 2nd Pers. Plur. Subj. Pret. Part.
ugga (to fear) uggi uggði yggði uggat
una (to rest) uni unði ynði unað
unna (to grant, love) ann, annt unna unni ynni unnat, unnt
Infin. Pres. Plur. Pret. 2nd Pers. Plur. Subj. Pret. Part.
vaða (to wade) veð vöðum óð (ótt) óðu œði vaðið
vaka (to wake, be awake) vaki vökum vakði vökðu vekði vakað
valda (to wield, rule) veld völdum voldi & olli ylli & voldi valdit
vara (to be aware of) vari varði varat
vaxa (to wax, grow) vex vöxum óx óxt óxu yxi vaxinn
vefa (to weave) vef vaf & óf óft ófu væfi, œfi ofinn
vefja (to wrap) vef vefjum vafði vöfðu vefði vafðr, vöfð
vega (to weigh, fight) veg vátt vágu & v́gu vægi veginn
vekja (to wake, rouse from sleep) vek vekjum vakði vökðu vekði vakðr, vökt
velja (to choose) vel veljum valði völðu velði valðr, völð
vella (to boil) vell vall ullu ylli ollinn
velta (to roll) velt valt valtzt ultu ylti oltinn
venja (to accustom to) ven vanði vönðu venði vanðr, vönð
VERA & vesa (to be) em & ert erum var &
vart & váru & v́ru væri
verit
es, er vas vast (pres. subj. sé, sér, sém, séð)
VERÐA (to become) verð varð vart urðu yrði orðinn
verja (to defend, clothe) ver varði vörðu verði varðr
verpa (to warp, throw) verp varp varpt urpu yrpi orpinn
VILJA (to will) vil & vilja viljum vildi vildi viljað
vinda (to wind wrong) vind vatt vatzt undu yndi undinn
vinna (to work) vinn vann vannt unnu ynni unninn
VITA (to wit, know) veil, veizt vitu vissi vissi vitað
víkja (to move) vík veik veikt viku viki vikinn
vringa (to wring) defect. ving = vring (?), Grett. (in a verse) vrungu
Infin. Pres. Plur. Pret. 2nd Pers. Plur. Subj. Pret. Part.
ymja (to hem) ymr umði
yrkja (to work, compose) yrki orti yrti ortr, ort, orzk
ýja (to swarm) defect. úði
Infin. Pres. Plur. Pret. 2nd Pers. Plur. Subj. Pret. Part.
þefja (to thicken) defect. þafði
þegja (to be silent) þegi þegjum þagði þögðu þegði þagat
þekja (to thatch) þek þekjum þakði þökðu þekði þakðr, þökð, þakinu
þekkja (to know) defect. þátti & þekði
þenja (to stretch) þen þenjum þanði þönðu þenði þanðr, þönð
þeyja (to thaw) defect. þá
þiggja (to receive) þigg þiggjum þá þátt þágu & þ́gu þægi þeginn
þilja (to board) þilði þilðr
þíða (to melt) defect. þiðinn
þjá (to coerce) þjai þjáði þjáðr, þjáð, þjázk
þjóta (to whistle) þýt þjótum þaut þauzt þutu þyti þotinn
þola (to thole, bear) þóli þolði þölði, þylði þolt, þolat
þora (to dare) þori þorði þörði, þyrði þorat, þort
þrasa (to talk big) defect. þrasi
þrá (to long) þrái þráði þráðr
þrífa (to seize) þríf þreif þreift þrifu þrifi þrifinn
þrjóta (to cease) þrýtr þraut (þrutu) þryti þrotinn
þruma (to sit fast) þrumi þrumði
þröngva, þryngja (to press, throng) þröng þröng þrungu þryngvi þrunginn
ÞURFA (to need) þarf, þarft þurfu þurfti þyrfti þurfat (þurt)
þvá (to wash) þvæ þvám þó þótt þógu þvægi þveginn
þverra (to wane) þverr þvarr þurru þyrri þorrinn
ÞYKKJA (to think, seem) þykkir þótti þœtti þótt, þótzk
þylja (to recite) þyl þulði þylði þulit
þyrja (to rush) defect. þyrr þurði
þysja (to rush) defect. þyss þusti
Infin. Pres. Plur. Pret. 2nd Pers. Plur. Subj. Pret. Part.
œja (to bait) æ & ái áði aeði áð & áit